2021 fyller staden Göteborg 400 år! Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, vill uppmärksamma det med att ge ut en bok med berättelser från stadens invånare, under rubriken ”Mitt liv i Göteborg”. Jag är en av dem som har skickat in en berättelse. Här kan du läsa den!

fam1

Annons