Jag fortsätter att gräva mig ned efter ljud och text ur min produktion. Upp kommer sånt som andra förhoppningsvis kan ha intresse av. Som den här artikeln om några unga arkeologer som gräver vid Näckrosdammen i Göteborg. Nutidsarkeologi!

Annons